Home 》 About IUSTI-AP2019 》 Faculty
  Welcome Message
  Faculty
  Presidium
  Pleanary speakers
  Symposium speakers

Member List of International Union against Sexually 

Transmitted Infections (IUSTI), Executive Committee 


Advisory Board

Chair

Myron S Cohen

Wanqing Liao

Co-Chair

Jie Zheng

Xiangsheng Chen

Advisory board member

Hongzhou Lu

Jiayu Le

Jie Zheng

Jinhua Xu

Longya Yang

Mengjie Han

Myron S Cohen

Qianjin Lu

Wanqing Liao

Xiangsheng Chen

Xinghua Gao

Chair

Pingyu Zhou

Co-Chair

Kaushal Verma


Scientific Committee

Chair

Christopher K Fairley (Australia)

Committee member

Anne Robertson (New Zealand)

Christopher K Fairley (Australia)

Catherine O'Connor (Australia)

Charlotte Gaydos (America)

Deborah Williamson (Australia)

Eric Chow (Australia)

Heping Zheng (China)

Joe Tucker (America)

Kaushal Verma (India)

Lei Zhang (China)

Ligang Yang (China)

Mei Shi (China)

Meiping Ye (China)

Nathalie Broutet (Geneva)

Pingyu Zhou (China)

Qianqiu Wang (China)

Somesh Gupta (India)


Organizing Committee

Chair

Huailong Qin

Co-chair

Bin Yang

Jiangping Tan

Qianqiu Wang

Zhongjian Chen

Committee member

Anne Robertson

Bin Yang

Christopher K Fairley

Cuiling Ma

Fei Tan

Guangwen Yin

Hao Cheng

Heping Zheng

Hongzhou Lu

Huailong Qin

Huilan Yang

Jiangping Tan

Joseph D Tucker

Kaushal Verma

Lei Zhang

Ligang Yang

Limeng Yan

Lorenzo Giacani

Qianqiu Wang

Ruirui Peng

Somesh Gupta

Wenhui Lun

Yihong Qian

Yueping Yin

Zhongjian Chen


Abstract Committee
Anne Robertson
Bin Yang
Catherine O'Connor
Charlotte Gaydos
Christopher K Fairley
Cuiling Ma
Deborah Williamson
Eric Chow
Fan Yang
Hao Cheng
Heping Zheng
Huachun Zou
Janet Wilson
Jason Ong
John Saunders
Joseph D Tucker
Kaushal Verma
Kyle Bernstein
Lei zhang
Ligang Yang
LiLi Liu
Lorenzo Giacani
Mei Shi
Meiping Ye
Min Zhao
Myron S Cohen
Pingyu Zhou
Ruirui Peng
Sheila Lukehart
Stephen W Pan
Stijn van der Veen
willa Huston


Secretariat Office

Secretary General

Meiping Ye

Members of secretariat

Dan Liu

Lin Zhu

Manli Tong

Mei Shi

Ruirui Peng

Xin Gu

Yanping Zhao